Persondatapolitik for Coco Hotel

Formål

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan Coco Hotel indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Coco Hotels mål at opretholde et højt niveau af sikkerhed og en forsvarlig behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Personoplysninger dækker alle de oplysninger, der kan identificere en person og som er nødvendig for at kunne levere vores ydelser.

Dataansvarlig

Coco Hotel driver hotelvirksomhed i Danmark og indsamler og behandler personoplysninger for at kunne levere serviceydelser i dette marked.

Coco Hotel er dataansvarlig og udfører håndtering af personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning.

Coco Hotel indsamler og behandler personoplysninger, når du anvender serviceydelserne – f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Coco Hotel.

Hvordan indsamles personoplysninger

Coco Hotel indsamler udelukkende personoplysninger, der er relevante for at kunne levere serviceydelsen. For hver enkelt serviceydelse kan der gælde særskilte vilkår og betingelser. Indsamlingen af personoplysningerne sker på følgende vis:

 • Når du bestiller eller reserverer en ydelse hos Coco Hotel
 • Fra personer der handler/reserverer på dine vegne
 • I forbindelse med afgivelse af tilbud på ydelser
 • Via browser cookies og ved brug af Coco Hotels digitale ydelser
 • Ved gennemførelser at brugeranalyser af ydelserne
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre

Coco Hotel indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnr., email, fødselsdato og andre almindelige personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger – f.eks. som garanti for en reservation
 • Demografiske oplysninger
 • Besøgshistorik
 • Feedback fra kundeanalyser og evalueringer af vores ydelser
 • Feedback via konkurrencer (online og offline)
 • Browser informationer
 • Oplysninger om din virksomhed, hvis der er indgået en firmaaftale

Personoplysninger udover almindelige personoplysninger, som du vælger at give Coco Hotel (f.eks. oplysninger om handicap, allergier og fødevarepræferencer), betragter vi som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse eventuelt følsomme oplysninger om dig.

I visse tilfælde supplerer Coco Hotel personoplysninger om dig med oplysninger, som vi modtager fra 3. parts – f.eks. en gruppeansvarlig, en kollega eller en samarbejdspartner.

Hvad anvendes personoplysninger til

Coco Hotels indsamling af personoplysninger kan have et eller flere formål. Den ydelse du anvender, er afgørende for hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de indsamles. Coco Hotel indsamler personoplysninger med følgende formål:

 • Behandling af din reservation og køb af Coco Hotels ydelser
 • Kontakt til dig før, under og efter dit ophold på Coco Hotel
 • Diagnosticere fejl og optimere teknologi i tilfælde af at der opstå problemer med en reservation eller ydelse
 • Udarbejde tilbud om brug af Coco Hotels ydelser
 • Forbedring og udvikling af Coco Hotels ydelser
 • Tilpasning af Coco Hotels kommunikation og markedsføring
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring
 • Opfyldelse af lovkrav

Opbevaring og overførelse af personoplysninger

Personoplysninger afgivet til Coco Hotel lagres på servere, som administreres af tredjemænd (databehandler) på vegne af Coco Hotel i henhold til vores datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysninger afgivet til Coco Hotel videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Udvalgte tredjemænd i forbindelse med vedligehold og servicering af systemer som anvendes af Coco Hotel.
 • Udvalgt samarbejdspartnere, for at kunne levere den ydelse du har bestilt eller reserveret – f.eks. ved bestilling af teaterpakker og lignende.
 • Politi og anden offentlig myndighed, som følge af krav i lovgivningen eller som følge af efterforskning af forbrydelser.

Coco Hotel opbevarer kun personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de ydelser som Coco Hotel leverer eller som lovgivningen dikterer. Coco Hotel har rutiner for sletning eller anonymisering af persondata, når der ikke længere er et formål med behandlingen af de afgivne persondata.

Dine rettigheder

I henhold til gældende lovgivning om persondata, har du en række rettigheder. Dine rettigheder er følgende:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Coco Hotel gemmer om dig.
 • Ret til at få berigtiget og ajourført dine personoplysninger, som Coco Hotel har registeret om dig.
 • Ret til at få slettet de personoplysninger Coco Hotel har registeret om dig, dog ikke oplysninger som Coco Hotel efter lovgivningen er forpligtet til at gemme.
 • Ret til at tilbagetrække et samtykke om behandling af personoplysninger du har afgivet til Coco Hotel. Behandling af dine personoplysninger vil herefter ophøre, medmindre Coco Hotel er pålagt at skulle behandle personoplysningerne efter lovgivningen.

Du kan anmode Coco Hotel om at få udleveret en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal ske skriftligt (med underskrift) og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Coco Hotel, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser:

Anmodningen fremsendes til:

Coco Hotel

Vesterbrogade 41

1620 København V

Att.: Janne Mønster Plougstrup

Coco Hotel vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Coco Hotel kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. hvis der skal udvikles er nyt system for at fremskaffe oplysninger), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for yderst kompliceret (f.eks. anmodning om oplysninger, der udelukkende findes i sikkerhedskopier).

Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Coco Hotels behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Coco Hotel

Vesterbrogade 41

1620 København V

Att.: Janne Mønster Plougstrup

Hvis en eventuel klage ikke medfører en afklaring med Coco Hotel, kan du herefter rette din klage til Datatilsynet.

Eventuelle ændringer i persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Coco Hotels hjemmeside.